Strana pro otevřenou společnost

stranaos.cz

This content shows Simple View

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Naším cílem je svobodná, demokratická a vnitřně tolerantní společnost, v níž se trh, hospodářský rozvoj a touha po bohatém životě slučují s lidskými právy, s respektem vůči lidské důstojnosti a s respektem vůči přírodě a ostatním živým tvorům. Taková společnost se již mnoho desetiletí nazývá otevřená společnost, otevřená vůči změnám.                – citát z programu SOS

top