Strana pro otevřenou společnost

stranaos.cz

This content shows Simple View

Liberecký kraj

Vážení přátelé,

dovolte, abychom vás přivítali na krajských stránkách Strany pro otevřenou společnost. Zde vás budeme informovat o naší činnosti v kraji. Budou to informace nejen o činnosti našich členů, ale o činnosti všech, kteří s námi spolupracují, příznivců a přátel, kteří jsou bez politické příslušnosti nebo naopak členové jiných stran, se kterými jsme šli v rámci kraje do voleb a nyní pracujeme v zastupitelstvech obcí nebo měst. Budeme rádi, když se prostřednictvím těchto stránek  zapojíte do vzájemné komunikace s námi. Svoje dotazy a připomínky můžete posílat na správce webového serveru nebo směřovat přímo na naše zástupce, jejichž adresy jsou umístěny v kontaktech. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.


Něco o nás.

Strana pro otevřenou společnost ( SOS) navazuje na poselství Občanského fóra – ideu občanské společnosti a na Svobodné demokraty s odkazem Josefa Vavrouška. SOS prosazuje udržitelný způsob života, podporuje činnost občanských sdružení a iniciativ. Na politické scéně tak reprezentujeme liberálně-ekologický směr.

Nerozlišujeme pravicovou nebo levicovou hospodářskou politiku, ale politiku dobrou, nebo špatnou. V 21.století se neodehrává spor mezi pravicí a levicí, ale mezi zastánci otevřené společnosti a udržitelného způsobu života a mezi zastánci uzavřené společnosti, vyznávajícími sektářství, zjevný či či skrytý nacionalismus, rasismus nebo náboženský extrémismus.


  • Na těchto stránkách budeme postupně doplňovat kontakty na všechny naše zástupitele, které máme v rámci kraje v obecních a městských zastupitelstvech, výborech a komisích.
  • Zveřejníme zde seznamy kandidátů, kteří se účastnili předešlých voleb a seznámíme vás i s kandidáty do voleb, které nás čekají.
  • Budeme vás informovat o akcích, které připravují  členové naší  strany i naši přátelé.
  • Zveřejníme zde i vaše reakce a podněty, pokud nám k tomu dáte souhlas.
top